Danh sách các chợ Ninh Bình

 Từ năm 2004, Sở Công thương Ninh Bình đã xây dựng quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. Năm 2008, toàn tỉnh có 107 chợ, trong đó hiện có Chợ Rồng ở thành phố Ninh Bình là chợ loại 1 và 5 chợ loại 2. Các chợ Rồng, chợ Đồng Giao, chợ Nam Dân, chợ Ngò đều được Bộ Công thương quy hoạch thành chợ đầu mối tổng hợp hạng 1, 3 chợ đầu mối nông sản được đầu tư xây mới là chợ thủy sản Kim Đông, chợ rau quả Tam Điệp và chợ nông sản Nho Quan. Danh sách dưới đây là các chợ loại 1, chợ loại 2 và chợ loại 3. Còn khoảng 41 chợ chưa được xếp hạng chúng tôi không kê vào danh sách này:

Danh sách các chợ ở thành phố Ninh Bình
- Chợ Bích Đào - Phố Vạn Thắng - Phường Bích Đào - Thành phố Ninh Bình Ninh Bình 
- Chợ Bóp - Đường Trương Hán Siêu - Phường Phúc Thành - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình
- Chợ Đón - Đường Lương Văn Tuy - Phường Tân Thành - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình 
- Chợ Ninh Sơn - Phố Đồng Hồ - Phường Bích Đào - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình 
- Chợ Quang Trung - Đường Nguyễn Huệ Phường Bích Đào - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình 
- Chợ Rồng - Đường Vân Giang Phường Bích Đào - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình 

Danh sách các chợ ở Nho Quan
- Chợ Đế - Xã Gia Tường - Xã Gia Tường - Nho Quan - Ninh Bình
- Chợ Đồng Phong - Xã Đồng Phong - Nho Quan - Ninh Bình
- Chợ Lạc - Minh Long - Xã Xích Thổ - Nho Quan - Ninh Bình
- Chợ Lam - Xã Sơn Thành - Xã Sơn Thành - Nho Quan - Ninh Bình
- Chợ Na - Thôn Ỷ Na - Xã Gia Lâm - Nho Quan - Ninh Bình
- Chợ Ngã Ba Anh Trỗi - Xã Quỳnh Lưu - Xã Quỳnh Lưu - Nho Quan - Ninh Bình
- Chợ Nho Quan - Tân Lập - Thị Trấn Nho Quan - Nho Quan - Ninh Bình
- Chợ Rịa - Xã Phú Lộc - Nho Quan - Ninh Bình
- Chợ Vĩnh Khương - Xã Quảng Lạc - Xã Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình

Danh sách các chợ ở Gia Viễn
- Chợ Dò - Thôn Thượng Hoà - Xã Gia Thanh - Gia Viễn - Ninh Bình
- Chợ Giá - Thôn An Ninh - Xã Gia Hoà - Gia Viễn - Ninh Bình
- Chợ Gia Phú - Thôn Ngô Đồng - Xã Gia Phú - Gia Viễn - Ninh Bình
- Chợ Gián Khẩu - Thôn Gián Khẩu - Xã Gia Trấn - Gia Viễn - Ninh Bình
- Chợ Hối - Thôn Vân - Xã Gia Tân - Gia Viễn - Ninh Bình
- Chợ Liên Huy - Thôn Liên Huy - Xã Gia Thịnh - Gia Viễn - Ninh Bình
- Chợ Me - Phố Mới Thị Trấn Me - Gia Viễn - Ninh Bình
- Chợ Viễn - Đồi 9 - Xã Gia Hưng - Gia Viễn - Ninh Bình

Danh sách các chợ ở Hoa Lư
- Chợ Bạch Cừ - Thôn Bạch Cừ - Xã Ninh Khang - Hoa Lư - Ninh Bình
- Chợ Bọi - Đoài Hạ - Xã Ninh Phúc - Hoa Lư - Ninh Bình
- Chợ Cầu Đông - Đường 12 - Xã Trường Yên - Hoa Lư - Ninh Bình
- Chợ Chẹo - Thiên Trạo - Xã Ninh Sơn - Hoa Lư - Ninh Bình
- Chợ Đồng Văn - Đam Khê Ngoài - Xã Ninh Hải - Hoa Lư - Ninh Bình
- Chợ Hệ - Lăng Hạ - Xã Ninh Vân - Hoa Lư - Ninh Bình
- Chợ La Mai - La Mai, Linh Quang - Xã Ninh Giang - Hoa Lư - Ninh Bình
- Chợ Ninh Mỹ - Lô Ninh Mỹ - Xã Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình
- Chợ Yên - Bộ Đầu - Xã Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình

Danh sách các chợ ở thị xã Tam Điệp
- Chợ Bắc Sơn - Tổ 13 Phường Bắc Sơn - Thị xã Tam Điệp - Ninh Bình
- Chợ Chiều - Thôn Đồng Quýt - Xã Yên Bình - Thị xã Tam Điệp - Ninh Bình
- Chợ Đền Dâu - Tổ 15 Phường Nam Sơn - Thị Xã Tam Điệp - Ninh Bình
- Chợ Đồng Giao - Tổ 16 Phường Trung Sơn - Thị xã Tam Điệp - Ninh Bình
- Chợ Đồng Sơn - Thôn 5 Xã Đông Sơn - Thị xã Tam Điệp - Ninh Bình
- Chợ Quang Sỏi - Thôn Tân Trung - Xã Quang Sơn - Thị xã Tam Điệp - Ninh Bình

Danh sách các chợ ở Yên Khánh
- Chợ Cót - Thôn 8 - Xã Khánh Trung - Yên Khánh - Ninh Bình
- Chợ Dầu - Xóm Chợ - Xã Khánh Hoà - Yên Khánh - Ninh Bình
- Chợ Huyện - Phố 2 Thị Trấn Yên Ninh - Yên Khánh - Ninh Bình
- Chợ Khánh Hồng - Xóm 3 - Xã Khánh Hồng - Yên Khánh - Ninh Bình
- Chợ Khánh Thành - Xóm 4 - Xã Khánh Thành - Yên Khánh - Ninh Bình
- Chợ Nhạc - Xóm 3 - Xã Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
- Chợ Trung - Xóm 9 - Xã Khánh Mậu - Yên Khánh - Ninh Bình
- Chợ Vện - Thôn Phú, Tâm Khánh - Xã Khánh Phú - Yên Khánh - Ninh Bình
- Chợ Xanh - Xóm Chợ - Xã Khánh Thiện - Yên Khánh - Ninh Bình

Danh sách các chợ ở Yên Mô
- Chợ Bến - Thôn Lam Sơn - Xã Khánh Thượng - Yên Mô - Ninh Bình
- Chợ Bút - Thôn Đông Sơn - Xã Yên Mạc - Yên Mô - Ninh Bình
- Chợ Chấp - Thôn Hưng Hiền - Xã Yên Mỹ - Yên Mô - Ninh Bình
- Chợ Lồng - Xã Yên Phong - Xã Yên Phong - Yên Mô - Ninh Bình
- Chợ Ngò - Phố Trung Yên Thị Trấn Yên Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình
- Chợ Nuốn Khê - Thôn Nộn Khê - Xã Yên Từ - Yên Mô - Ninh Bình
- Chợ Tu - Xóm 1 - Xã Yên Thắng - Yên Mô - Ninh Bình

Danh sách các chợ ở Kim Sơn
- Chợ Cách Tâm - Thôn Cách Tâm - Xã Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
- Chợ Chất Bình - Thôn Quyết Bình - Xã Chất Bình - Kim Sơn - Ninh Bình
- Chợ Cồn Thoi - Xóm 5 - Xã Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
- Chợ Kim Đông - Xóm 4 - Xã Kim Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
- Chợ Kim Mỹ - Xóm 3 - Xã Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình
- Chợ Lưu Phương - Xóm 8 - Xã Lưu Phương - Kim Sơn - Ninh Bình
- Chợ Nam Dân - Phố Nam Dân - Thị Trấn Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
- Chợ Quang Thiện - Xóm 12 - Xã Quang Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình
- Chợ Quy Hậu - Thôn Hùng Tiến - Xã Hùng Tiến - Kim Sơn - Ninh Bình
- Chợ Văn Hải - Xóm Động Thổ - Xã Văn Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
- Chợ Yên Lộc - Xóm 7 - Xã Yên Lộc - Kim Sơn - Ninh Bình

Nguồn: ninhbinh360.vn
Các bài khác